Ochrana proti vtákom a ich sadaniu na strechy
28. marca 2019

Strecha je jednou z najtechnickejšie náročných súčastí stavebných konštrukcií, pretože poskytuje ochranu pred vonkajšími poveternostnými vplyvmi. Jej realizácia si vyžaduje veľkú pozornosť, a to najmä vzhľadom na súčasné trendy, ktoré kladú dôraz na harmonizáciu architektúry, estetiky a funkčnosti strechy. Okrem toho sa kladú aj vyššie nároky na tepelnotechnické, akustické a protipožiarne vlastnosti strechy, ako aj na využitie podkrovného priestoru.

Realizácia kvalitnej strechy vyžaduje dôkladnú prácu so všetkými detailmi prestrešenia. Dôležitou súčasťou tejto práce je prevencia proti negatívnym vplyvom, ktoré môžu zahŕňať aj sadanie a hniezdenie vtákov. Tieto činnosti môžu spôsobiť poškodenie a skrátenie životnosti stavebných konštrukcií v dôsledku ich trusu. Je preto nevyhnutné, aby sa pri realizácii strechy venovala maximálna pozornosť každému detailu, aby bola zabezpečená jej dlhodobá funkčnosť a estetická hodnota.

Začiatok – dôsledná realizácia zastrešenia stavby

V prvom rade je kľúčové odstrániť každú možnú nedôslednosť pri realizácii strechy, najmä sa treba zamerať na správne tvarovanie odkvapových hrán a dôkladné utěsnenie podstrešných vstupných priestorov pomocou systémových doplnkov od výrobcov strešných krytín. Ak sa už vtáky usadili na našich strechách, je dôležité zvážiť, že mnohé z nich sú zákonom chránené a nie je možné ich zahubiť neľudským spôsobom. Preto je potrebné šetrným spôsobom zabrániť ich ďalšiemu hniezdeniu pomocou tzv. odpudzovačov, ktorých je našťastie na slovenskom trhu veľké množstvo. Ako na to?

Hrotová zábrana alebo elektrický systém inštalovaný priamo na krytine

Môžeme použiť hrotový systém z nehrdzavejúceho pásika s bodovo privarenými ohnutými tŕňmi, ktoré znemožňujú vtákom usadzovať sa. Tento systém sa inštaluje na rímsy, parapetné dosky, okrasné fasádne prvky, výklenky, odvodňovacie systémy a ďalšie miesta na streche. Ďalšou možnosťou sú polykarbonátové prvky, ktoré sa nalepujú v istých rozostupoch na ohrozených miestach, ako je strešná krytina, a do ktorých sa upevňujú nehrdzavejúce tyčky, napojené na elektrický zdroj. Tieto tyčky fungujú na vytváranie kontaktu, ktorý spôsobuje mierny elektrický šok, pričom sú samozrejme certifikované a schválené.

Ochranná sieť alebo lankový systém

Pomerne lacným spôsobom, ako zabraňovať prístupu vtákov, je použitie ľahkej a tenkej siete, ktorá sa dokonale zlúči s okolitým prostredím a ohraničí ohrozený priestor. Avšak, ešte efektívnejší je lankový systém, ktorý je vhodný na korýtka strešnej krytiny, atiku a hrebene striech. Tento systém sa skladá zo špeciálnych malých držiakov, cez ktoré sa pretiahnu jedno alebo viacero nehrdzavejúcich laniek vedľa seba. Tieto lánky sa následne nalepia alebo priskrutkujú k podkladu a sú také tenké, že vtáky sa na nich nedokážu posadiť.

Akustické a chemické metódy

Na trhu je k dispozícii široký výber akustických odpudzovačov, medzi ktoré patrí ultrazvuk s nemenným alebo automaticky prelaďujúcim kmitočtom v určitom pásme. Tieto systémy vyžadujú inštaláciu aspoň 5 metrov nad miestom prístupným ľuďom a vo výške najmenej 5 metrov nad zemou. Ďalej existuje možnosť využitia hlasitého rušenia s emitovaním prirodzených zvukov dravých vtákov a núdzových signálov, ktoré sú určené skôr do neobývaných častí. Ďalšou alternatívou je laserový odpudzovač, ktorý náhodne a nepredvídateľne oslepuje vtáky v okolí a je účinným spôsobom na nočné plašenie.

Okrem toho sa ponúkajú aj chemické, zdraviu neškodné prostriedky z prírodných látok, ktoré sa aplikujú na rímsy, zábradlia balkónov či parapetné dosky a dokážu odstraňovať vtáky.

Pri použití akéhokoľvek spomínaného systému na odpudzovanie vtákov je však dôležité zamerať sa najmä na preventívne opatrenia na elimináciu ich sadania na strechách. To zahŕňa odstránenie všetkých predmetov, ktoré môžu lákať vtáky, a udržiavanie čistého okolia.