Ploché strechy sú obľúbenou architektonickou voľbou v moderných stavbách, najmä v mestských oblastiach a priemyselných objektoch. Tento typ strechy, ktorý má veľmi malý sklon (zvyčajne menej než 10°), ponúka niekoľko výhod, ale aj určité výzvy.

Charakteristiky plochých striech

 1. Malý sklon: Ploché strechy majú minimálny sklon, ktorý zabezpečuje odtok vody. Napriek názvu nie sú úplne ploché, pretože by sa na nich hromadila voda, čo by viedlo k problémom s izoláciou a životnosťou strechy.

 2. Konštrukcia: Ploché strechy sa často konštruujú z betónu, ocele alebo dreva. Na povrch sa aplikuje vrstva hydroizolačného materiálu, ktorý zabraňuje prenikaniu vody.

 3. Použitie: Tento typ strechy sa používa pre obytné, komerčné a priemyselné budovy, ale aj pre rôzne verejné a administratívne objekty.

ploche strechy

Výhody plochých striech

 1. Efektívne využitie priestoru: Ploché strechy umožňujú efektívne využitie priestoru, napríklad pre inštaláciu klimatizačných jednotiek, solárnych panelov alebo ako terasy a zelené strechy.

 2. Jednoduchá údržba: Prirodzenejšia prístupnosť plochých striech umožňuje jednoduchšiu údržbu a opravy v porovnaní s šikmými strechami.

 3. Nákladová efektívnosť: Výstavba plochých striech môže byť menej nákladná, pretože vyžaduje menej stavebného materiálu a práce než konštrukcia striech so strmým sklonom.

 4. Moderný dizajn: Ploché strechy prispievajú k modernému estetickému vzhľadu budov, ktorý je v súčasnosti veľmi populárny v architektúre.

Nevýhody plochých striech

 1. Problémy s odvodnením: Aj keď ploché strechy majú určitý sklon, stále môžu mať problémy s efektívnym odvodnením, čo môže viesť k hromadeniu vody a následnému poškodeniu hydroizolácie.

 2. Údržba hydroizolácie: Hydroizolačné vrstvy môžu časom degradať a vyžadujú pravidelnú údržbu a kontrolu, aby sa predišlo prenikaniu vody.

 3. Zateplenie: Ploché strechy môžu mať horšie izolačné vlastnosti v porovnaní s šikmými strechami, čo môže viesť k vyšším nákladom na vykurovanie a chladenie budovy.

 4. Životnosť: Bez riadnej údržby môže byť životnosť plochých striech kratšia než u šikmých striech, pretože sú viac vystavené vplyvom počasia.

Inštalácia a údržba

Inštalácia plochých striech vyžaduje odborné znalosti a skúsenosti, najmä čo sa týka správneho sklonu a efektívneho odvodnenia. Kvalitná hydroizolácia je kľúčová pre dlhú životnosť strechy. Pravidelná údržba a kontroly sú nevyhnutné, aby sa zistili a opravili potenciálne problémy včas.

Ploché strechy predstavujú praktickú a modernú alternatívu k tradičným šikmým strechám. Ponúkajú mnoho výhod vrátane efektívneho využitia priestoru a estetického vzhľadu, ale zároveň vyžadujú dôkladnú údržbu a kontrolu, aby sa predišlo problémom spojeným s odvodnením a hydroizoláciou. S vhodným prístupom môžu ploché strechy poskytovať dlhodobé a efektívne riešenie pre rôzne typy budov.