Zelené strechy sú jednou z inovatívnych a ekologicky udržateľných technológií, ktoré sa v posledných rokoch stále častejšie objavujú pri výstavbe nových domov. Tieto strechy sú pokryté vegetáciou, čo prináša radu výhod pre životné prostredie aj pre obyvateľov budov. 

 

Typy zelených striech

  1. Extenzívne zelené strechy: Sú charakteristické nízkym profilom vegetácie (3-15 cm) a nízkou hmotnosťou. Vyžadujú minimálnu údržbu a používajú sa predovšetkým na pokrytie veľkých plôch.

  2. Intenzívne zelené strechy: Majú hlbší substrát (15 cm a viac) a môžu podporovať rôzne druhy rastlín vrátane stromov a kríkov. Vyžadujú viac údržby a sú náročnejšie na konštrukciu, ale poskytujú širšie spektrum využitia, vrátane záhrad a rekreačných oblastí.

  3. Polointenzívne zelené strechy: Kombinujú prvky extenzívnych a intenzívnych striech. Ponúkajú väčšiu rozmanitosť rastlín než extenzívne strechy, ale nie sú tak náročné na údržbu ako intenzívne varianty.

Inštalácia a údržba

Inštalácia zelenej strechy vyžaduje dôkladnú prípravu a odborné znalosti. Je potrebné zohľadniť nosnosť konštrukcie, správny výber rastlín a vhodný zavlažovací systém. Údržba zelenej strechy sa líši v závislosti od typu strechy; extenzívne strechy zvyčajne vyžadujú menej údržby, zatiaľ čo intenzívne strechy potrebujú pravidelnú starostlivosť, ako je zavlažovanie, hnojenie a pletie.

zelene strechy

zelene strechy

Hlavné prínosy zelených striech

  1. Zlepšenie kvality ovzdušia: Rastliny na zelených strechách pohlcujú oxid uhličitý a uvoľňujú kyslík, čím prispievajú k čistejšiemu ovzdušiu v mestských oblastiach.

  2. Redukcia tepelného ostrova: Zelené strechy pomáhajú znižovať teplotu v mestách, kde dochádza k efektu tepelného ostrova. Rastliny absorbujú slnečné žiarenie a zamedzujú prehrievaniu striech.

  3. Izolácia budov: Vegetačný kryt poskytuje dodatočnú izoláciu, ktorá pomáha udržiavať v zime teplo a v lete chlad v budove. To vedie k zníženiu nákladov na vykurovanie a klimatizáciu.

  4. Zadržiavanie dažďovej vody: Zelené strechy môžu absorbovať značné množstvo dažďovej vody, čo pomáha znižovať riziko povodní a odľahčuje kanalizačný systém.

  5. Biodiverzita: Tieto strechy môžu slúžiť ako biotopy pre rôzne druhy rastlín a živočíchov, čo podporuje biodiverzitu v mestských oblastiach.

  6. Estetika a rekreačný priestor: Zelené strechy zlepšujú estetický vzhľad budov a môžu byť využívané ako rekreačné alebo komunitné priestory pre obyvateľov.

 

Zelené strechy predstavujú skvelý spôsob, ako zlepšiť ekologickú stopu budov, zlepšiť kvalitu života a zároveň priniesť ekonomické výhody. Vďaka týmto prínosom sa zelené strechy stávajú stále populárnejšími a nachádzajú uplatnenie v rôznych typoch stavieb, od rodinných domov po veľké komerčné budovy.