Strešný krov a s ním súvisiace tesárske práce na šikmých strechách patria k najstarším remeslám

 

IMG_1536-1024x768.jpg (224 KB)

 

Historické stavby - rekonštrukcie striech

Naši odborníci strechári a tesári realizovali komplikované tesárske a strechárske práce na rekonštrukciách striech historických objektoch kláštorov, kaštieľov či už použitím pôvodných stavebných techník a technológií, ale aj implementáciou moderných krovov navrhnutých z novodobých materiálov /lepené lamelové nosníky, priehradové väzníky/ s dôrazom na trvácnosť a pôvodnú vizuálnu a priestorovú podobnosť s pôvodným stavom.

 

krovy-1024x768.jpg (183 KB)

Tesárske remeslo

Základným stavebným kameňom každej šikmej strechy je drevený krov. Výsledný efekt v podobe pevnej nosnej konštrukcie s dlhou životnosťou vyžaduje dôkladnú prípravu. Čo je však ešte podstatnejšie, šikovných a remeselne zručných majstrov tesárov. V našej spoločnosti dbáme na vzdelávanie našich pracovníkov pod vedením skúseného tesára.

 

IMG_1801-1-883x1024.jpg (250 KB)

 

Kvalitné drevo ako stavebný materiál

Výber stavebného dreva a reziva pre vašu novú strechu zohráva podstatnú úlohu pre zachovanie základných fyzikálnych vlastností - pevnosť, skrut, vysuchanie, praskanie. Pri výbere dodávateľov preferujeme píly z vyšších horských oblastí. Tam rastúce drevo je jednocho kvalitnejšie ako pôvodom z nížin.

V tesárčine sme jednocho doma, o čom svedčí aj množstvo referencií ako napr. Nová pevnosť v Komárne – realizácia tesárskych prác na krove pôvodnou tesárskou technológiou spracovania tesárskych spojov.