Pravidelný náter strechy
18. apríla 2019

Správna údržba a ochrana strechy sú kľúčové pre zachovanie jej funkčnosti a dlhovekosti. Náter strechy je jedným z kľúčových opatrení, ktoré pomáhajú chrániť materiál pred poveternostnými vplyvmi a mechanickým opotrebením.

Pri výbere a aplikácii náteru je dôležité zohľadniť nielen estetické hľadisko, ale aj ochranné funkcie. Kvalitný náter by mal byť odolný voči UV žiareniu, vode, plesniam a iným poveternostným vplyvom. Je tiež dôležité, aby bol flexibilný, aby mohol dobre reagovať na prípadné tepelné zmeny a pohyby konštrukcie bez prasknutia či odlupovania.

Pravidelná údržba a obnova náteru je nevyhnutná pre zachovanie kvality strechy a predĺženie jej životnosti. Ak sa objavia praskliny, odštiepky alebo iné poškodenia na nátere, je dôležité ich čo najskôr opraviť, aby sa predišlo ďalšiemu poškodeniu konštrukcie.

Dôsledná práca pri výbere a aplikácii náteru je preto kľúčová pre dlhodobú ochranu a krásu strechy.

Ideálny čas na náter strechy, príprava pred jeho aplikáciou

Príprava strechy pred nanesením nového náteru je kľúčová pre zabezpečenie dlhšej životnosti a účinnosti náteru. Tu je niekoľko krokov, ktoré treba zvážiť a dodržať:

  1. Zhodnotenie stavu strechy: Pred aplikáciou nového náteru je dôležité dôkladne zhodnotiť stav existujúceho náteru a konštrukcie strechy. Treba skontrolovať prípadné praskliny, odštiepky, koróziu alebo iné poškodenia, ktoré by mohli ovplyvniť adhéziu a účinnosť nového náteru.
  2. Očistenie a príprava povrchu: Povrch strechy musí byť dôkladne očistený od prachu, nečistôt, mastnoty a iných kontaminantov, ktoré by mohli ovplyvniť adhéziu náteru. V prípade existencie rastlín alebo machov je dôležité ich odstrániť.
  3. Oprava poškodení: Ak sa počas zhodnotenia zistia akékoľvek poškodenia, ako sú praskliny alebo korózia, je dôležité ich opraviť pred aplikáciou nového náteru. To môže zahŕňať použitie primerov alebo náterov na opravu špecifickejch problémov.
  4. Test súdržnosti: Pred aplikáciou nového náteru je vhodné vykonať test súdržnosti, ktorý zistí, či je existujúci náter dostatočne priľnavý k podkladu. Tento test sa často vykonáva pomocou lepiacej pásky.
  5. Vhodné podmienky na nanesenie: Aplikácia nového náteru by mala prebiehať za vhodných podmienok, čo zahŕňa teplotu a vlhkosť vzduchu. Ideálne teplotné podmienky sú zvyčajne medzi 20-25°C a relatívna vlhkosť vzduchu do 75%.

Dôkladná príprava a dodržiavanie vhodných podmienok sú kľúčové pre úspešnú aplikáciu nového náteru a zabezpečenie dlhšej životnosti strechy.

Krok prvý: Strechu najprv dôkladne očistite

Čistá strecha je kľúčom k úspešnému natretiu. Ak starý náter nie je potrebné úplne odstrániť, použijú sa špachtľa a drôtová kefa na odstránenie nečistôt s dôrazom na spoje. Ak je potrebné odstrániť starý náter až po pôvodný plech, použije sa brúska. Nerovnosti povrchu a hrdza sa opravia strešným tmelom. Pred natretím sa staršia alebo nová strecha dôkladne zametie, očistí tlakovou vodou, nechá uschnúť a ošetrí sa emulgačným prostriedkom s obsahom čpavku.

Základný náter a typu strechy

Niektorí ľudia preferujú, že najprv natierajú strechu základnou farbou proti koroziám, pričom zohľadňujú typ strechy. Pri obnove náteru je však dôležité brať do úvahy aj pôvodný typ farby. Pre maximálnu trvanlivosť sa odporúča použiť polyuretánovú základnú farbu. Potom sa strecha natiera vhodnou vrchnou farbou. Niektoré z nich sú riediteľné vodou, čo im umožňuje lepšiu odolnosť voči popraskaniu a zároveň sú pružnejšie a ľahšie spracovateľné. Syntetické farby s dlhou životnosťou sú zložené z organických a anorganických pigmentov v roztoku alkydovej živice a organických rozpúšťadiel s prísadou sušidla. Pri vrchnej polyuretánovej farbe je dôležité nezabudnúť na jej dvojzložkovosť a pridanie druhej zložky - tvrdidla v predpísanom pomere.

Čo sa týka lepenkovej strechy, na jej náter a ošetrenie sa používajú asfaltové suspenzie, konkrétne gumoasfalt, ktorý dobre priľne k rôznym stavebným materiálom, ako sú betón, tehla, plech a kameň.

 

Porovnanie efektivity náterov 2 v 1 a 3 v 1

Na súčasnom preplnenom trhu však nájdeme aj nové typy farieb, ktoré kombinujú viacero funkcií v jednom produkte, ako napríklad farby 2v1 alebo 3v1, čo výrazne uľahčuje prácu. Pri farbách 2v1 ide o kombináciu základného a vrchného náteru v jednom produkte, napríklad antikoróznu alkydovú farbu určenú pre kovové povrchy. Farby 3v1 obsahujú okrem základného a vrchného náteru aj plnič a sú vhodné aj na čerstvý pozinkovaný materiál. Pri oboch variantoch je dôležité aplikovať aspoň dve vrstvy farby, prvú je možné nanášať štetcom alebo striekaním, zatiaľ čo druhá vrstva môže byť aplikovaná aj valčekom, čo zabezpečí dlhšiu životnosť náteru.

Je dôležité si uvedomiť aj správnu techniku natierania striech, ktorá by mala byť spojitá bez nevymaľovaných miest kovu, aby sme predišli vnikaniu vody. Treba venovať pozornosť aj záhybom, spojom a nerovnostiam, aby sme dosiahli presný a kvalitný výsledok.