Strecha vs. komín
13. februára 2019

Pri výstavbe budovy hrá nevyhnutnú úlohu jej strecha, ktorá nielenže chráni interiér pred poveternostnými vplyvmi, ale aj prispieva k celkovej tepelnej pohode a odráža štýl a preferencie majiteľov. Dôležitosť dokonalosti strechy nie je len o kvalitnom krove a vhodnej strešnej krytine, ale aj o ďalších funkčných prvkoch, ako je napríklad komín, ktorý zohráva kľúčovú úlohu v celkovom dizajne a funkčnosti.

Strechy a ich komíny

Pri vytváraní základných typov striech, ako sú ploché alebo šikmé strechy, je dôležité zvážiť kvalitu komínového telesa. Je potrebné zvážiť, ako sa správne vytvára jeho konštrukcia. Prvým krokom je zladiť nadstrešnú časť komína s použitou strešnou krytinou a tvarom strechy. Druhým dôležitým aspektom je sklon strechy, pretože čím je sklon väčší, tým vyžaduje vyšší a finančne náročnejší komín. Taktiež je dôležité venovať pozornosť vhodnému umiestneniu komína na streche.

Ploché strechy

Plochá strecha s nízkym sklonom (maximálne 10°) alebo pultová strecha s uhlom do 20° poskytuje jednoduchšie riešenie, keďže vyžaduje iba jeden prestup komínového telesa cez strop. Nad strechou je časť komína opláštená omietkou s hrúbkou približne 1,5 cm. Výška komína pri rovnej streche by mala byť presahujúca 1 meter nad atikou alebo iným najvyšším bodom. Pri tomto type striech je však potrebné použiť vystužovacie tyče, ktoré sa umiestnia do pripravených dier v stropoch a nadstrešných častiach, aby sa komín dostatočne upevnil v prípade silného vetra.

Šikmé stréchy

Pri šikmej streche, ako sú sedlová, valbová alebo manzardová strecha, je potrebné realizovať dva prestupy pre komín: cez strop alebo podhľad a cez samotnú strechu. Pri obmurovaní komína sa používa hrúbka muriva približne 15 cm, prípadne sa môže použiť prefabrikovaný betónový panel. Obe varianty si vyžadujú konzolovú dosku v krokvách strechy. Výška komína nad šikmou strechou by mala byť minimálne 65 cm nad jej hrebeňom, ak sa komín od hrebeňa nachádza v osovej vzdialenosti 2 m. V opačnom prípade je výška určená prienikom uhla -10° od hrebeňa a osi strechy, pričom vyvýšenie v mieste prieniku by malo byť viac ako 65 cm.

Dnešné komíny sa prispôsobujú moderným trendom v oblasti energetiky a vykurovania, pričom ich návrh upravujú špeciálne normy a zákony. Každý účastník stavebného procesu, od stavebníka cez projektanta až po stavebnú firmu, venuje veľkú pozornosť výberu vhodného typu komína. Zohľadňuje sa jeho účinná výška, prierez a vyústenie s cieľom dosiahnuť potrebný ťah, pričom koncové vyvýšenie komína prispieva k celkovému estetickému dojmu každej strechy.