Zastrešenie garáže - aj funkčné, aj estetické?
28. marca 2019

V posledných rokoch výstavby garáží sa často uprednostňuje jednoduchosť a použitie klasických, overených vzorov bez zbytočných zdobení a zložitých prvkov. Hlavným dôrazom je na funkčnosti garáže a jej hlavným cieľom je dokonale chrániť vozidlo pred nepriaznivými vplyvmi prostredia. Okrem toho sa snaží vytvoriť aspoň minimálny priestor na uloženie sezónneho športového vybavenia a náradia. Čo sa týka prestrešenia garáže, aké sú konkrétne možnosti?

Umiestnenia garáže a jeho vplyv na jej strechu

Je dôležité vedieť, že umiestnenie garáže má významný vplyv na voľbu strechy a celého strešného systému. Existujú tri hlavné scenáre, podľa ktorých sa určuje typ zastrešenia:

  1. Samostatne stojaca garáž: V tomto prípade je strecha garáže často malá a môže byť zvládnutá aj svojpomocne. Majiteľ si môže vybrať materiál a dizajn strechy podľa vlastných preferencií.
  2. Garáž priliehajúca k hlavnej budove: V takomto prípade je dôležité zabezpečiť materiálový a vzhľadový súlad strechy garáže s konštrukciou hlavnej budovy. Strešný systém by mal harmonizovať s architektúrou hlavnej budovy.
  3.  Garáž ako súčasť objektu: V tomto prípade garáž nepotrebuje samostatnú strechu, pretože ju zdieľa s budovou, v ktorej je zvyčajne umiestnená pod úrovňou terénu alebo na spodných podlažiach.

Každý z týchto scenárov má svoje špecifické požiadavky na zastrešenie garáže, a preto je dôležité zvážiť konkrétne potreby a možnosti v každom prípade.

Výber správnej strešnej krytiny

Pri realizácii striech garáží je kľúčovým faktorom vhodný výber materiálu, ktorý by mal byť stanovený ešte pred samotnou výstavbou objektu. Tento výber zahŕňa niekoľko dôležitých aspektov:

  1. Správna strešná krytina: Je dôležité zvoliť krytinu, ktorá je vhodná pre uhol sklonu strechy a zohľadňuje požiadavky na celkovú odolnosť a estetiku strechy.
  2. Priehradové konštrukcie: Je potrebné zvážiť usporiadanie priehradových konštrukcií a krokiev podľa konkrétnych požiadaviek na únosnosť a stabilitu strechy.
  3. Celkové strešné zaťaženie: Pri výbere materiálu je dôležité zvážiť aj celkové strešné zaťaženie a zabezpečiť, aby vybraný materiál spĺňal potrebné technické parametre a normy.
  4. Estetický efekt: Okrem technických parametrov je dôležité zohľadniť aj estetický efekt materiálu a zabezpečiť, aby strecha garáže vizuálne ladila s okolím a prispievala k celkovému úžitku a estetike objektu.

Pri výbere materiálu je možné zvážiť rôzne možnosti, ako sú betónové, keramické, plechové, drážkované kovové krytiny alebo asfaltové šindľe, a zvoliť taký materiál, ktorý bude najlepšie vyhovovať konkrétnym potrebám a požiadavkám na strechu garáže.

Výhody a nevýhody plochej a šikmej strechy garáže

V súčasnosti sa často stretávame s garážami, ktoré majú samostatnú konštrukciu a plochú strechu. Tieto strechy sú často pokryté asfaltovými pásmi rôznej kvality, falcovaným plechom alebo PVC fóliou, ktorá je pripevnená na kotviace pásy. Ďalšou možnosťou je zastrešenie garáže geotextíliou a kamenitým náterom alebo vrstvou zeme na výsadbu rastlín, čo umožňuje využitie garáže aj ako terasu.

Mnoho ľudí uprednostňuje garáže so šikmou sedlovou strechou, pretože ponúkajú širší výber možností krytín a majú klasický vzhľad. Pri takýchto strechách je dôležité zvážiť sklon strechy, ktorý by mal byť minimálne 22,5°, a príslušný materiál na hrebeň, štíty a odkvapové hrany, ako aj zabezpečiť dobré odvodnenie. Dôležitou súčasťou sú aj kvalitné pozinkované oceľové nosníky a krytina v trapézovom profile.

Napriek tomu, či ide o plochú strechu alebo strechu so šikmým sedlovým tvarom, je najdôležitejšie, aby všetky práce na streche garáže boli vykonané s dôrazom na detaily a starostlivosť. Dôležité je, aby strecha bola spoľahlivá a odolná, aby zabezpečila ochranu vozidla a dlhú životnosť garáže.