Kostol Nanebovzatia Panny Márie
24. augusta 2018

Úplná výmena pôvodnej strešnej krytiny za titánzinkovú krytinu značky Rheinzink vrátane rekonštrukcie krovu

Referencia bola realizovaná spoločnosťou STRECHY SK s.r.o.